Hvem er North Bridge Eiendomsforvaltning AS?

North Bridge Eiendomsforvaltning AS ble etablert i 2006 med kontor i Trondheim.  Her er vi 7 ansatte, 2 næringsforvaltere, 1 ansvarlig megler, 1 eiendomsforvalter, 1 regnskapsmedarbeider og 2 vaktmestere.
Vi tilbyr tjenester til kunder/eiere av nærings- og boligeiendommer og er en forvalter med bred erfaring fra forvaltning av både næringseiendommer og utleieboliger.
North Bridge Eiendomsforvaltning AS har bevilling fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Som forvaltere har vi lang erfaring med utleie av både bolig og næring. Vi har forvaltning og utleie på rundt 350 utleieenheter i Trondheim og Malvik og ca 50000 kvm med næringseiendom. Kundeflaten strekker seg fra store eiendomsbesittere til privatpersoner som leier ut deler av sitt eget hus. Vi har lokal kunnskap om utleiemarkedet, juridisk kompetanse og lang erfaring med å finne pålitelige leietakere med god betalingsevne.

North Bridge Eiendomsforvaltning AS formidler utleieobjekter på en trygg og kundevennlig måte. Vi har bevilgning fra Finanstilsynet og har strenge krav til rutiner og faglig kompetanse.