For å leie bolig, må du fylle ut søknadsskjema.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Ved å sende inn utfylt søknadsskjema, samtykker du til at vi innhenter og behandler personopplysninger om deg. De personopplysningene vi innhenter er nødvendige for å gjøre en forsvarlig vurdering av søknaden og for å ivareta utleiers og North Bridge Eiendomsforvaltning AS sine forpliktelser til identifikasjonskontroll, hvitvasking og regnskapshåndtering.
  • Dersom søknaden ikke resulterer i en leieavtale, vil opplysningene som er innhentet bli slettet. Dersom søknaden resulterer i en leieavtale, vil opplysningene blir oppbevart så lenge leieforholdet varer samt i den periode utleier er forpliktet til dette ihht regnskaps- og bokføringslovgivning.
  • North Bridge Eiendomsforvaltning AS og utleier gjør ikke kommersiell bruk av innhentede personopplysninger.
  • Håndtering av personinformasjon er i samsvar med personvernlovgivningen/GDPR-regleverk.
  • Nærmere opplysninger om vår personvernhåndtering kan rettes til oss på telefon eller mail
  • Det gjøres oppmerksom på at man som leietaker må akseptere eFaktura for betaling av leie.
  • Det må stilles sikkerhet for leieforholdet ved opprettelse av depositumskonto.
  • Ved innsending av dette skjema samtykker søker i at utleier kan sjekke betalingsanmerkninger.
  • Svar på søknad sendes på oppgitte e-post adresse.